Naše e-shopy:

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.YourShop.cz. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, kterým je provozovatel tohoto internetového obchodu a kupujícím (zákazníkem).
Veškeré obchodní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele. Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 
Níže uvedené podmínky platí pro internetový obchod www.YourShop.cz se značkovým textilním a koženým zbožím společnosti Internet Trade s.r.o., vedená v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 66547, IČ: 29218209, DIČ: CZ29218209. Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (Vaše osoba).
Prodávající je plátcem DPH a veškeré jím nabízené zboží je prodáváno včetně DPH.
 
 
 
II. Objednávka a závaznost kupní smlouvy
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném jazyce pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.YourShop.cz, a také z těchto obchodních podmínek a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky zboží ji zkontrolovat případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.YourShop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Objednávka zboží prostřednictvím internetového obchodu www.YourShop.cz je považována za závaznou. Odesláním objednávky tímto kupující souhlasí, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a jejich obsah bez výhrad přijímá. Objednávku lze změnit pouze a jen do 24hodin od učinění závazné objednávky a to pouze a jen přes info linku : +420 773 334 335. Změna objednávky není již možná, pokud Vám byl zaslán informační e-mail o předání zásilky do rukou PPL nebo za předpokladu nesplnění lhůty pro změnu objednávky do 24hodin od jejího objednání. 
 
Podmínkou uzavření elektronické objednávky (viz "Nákupní košík") je vyplnění veškerých registračních údajů dle registračního formuláře. Tímto kupující bez výhrad souhlasí s poskytnutím uvedených osobních dat a především s daným obsahem objednávky. Na osobní data poskytnutá kupujícím se vztahuje ochrana osobních dat (viz níže - oddíl IV.). Místem dodání zboží je adresa, jež kupující závazně udal v registračním formuláři (objednávce). V případě nutné změny je potřeba zcela zřetelně a to v co nejkratším časovém úseku informovat dodavatele o nutnosti změny daných dat (viz "Můj účet" – "Kontaktní údaje"). Tento krok je však bezpodmínečně nutno provést před obdržením samotného info e-mailu o vyexpedování dané zásilky na kupujícím uvedenou kontaktní adresu. V případě pozdní změny dodací adresy, tj. chvíle, kdy kupujícímu již byly doručeny veškeré identifikační údaje o vyexpedované zásilce (číslo zásilky atd.), lze adresu pozměnit pouze a jen po telefonické domluvě se společností PPL CZ, s.r.o. a to nejpozději do 8 hodin od doby vyexpedování zásilky. Veškeré potřebné údaje nalezne kupující na internetové adrese www.ppl.cz pod číslem vyexpedované zásilky, jež je kupujícímu vždy automaticky zasláno včetně dalších identifikačních údajů pomocí info e-mailu na kupujícím uvedený e-mail bezprostředně po předání zásilky přepravci, obchodní společnosti PPL CZ, s.r.o..

 Pokud však kupující nepřevezme závazně objednané zboží na kontaktní adrese (viz "Registrační formulář") a řádně nezaplatí kupní cenu tohoto zboží v plné výši, má prodávající právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50% z ceny objednaného zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody převyšující smluvní pokutu z důvodu porušení uvedené povinnosti. Jestliže kupující nezaplatí dlužné částky ani po výzvě prodávajícího, resp. tuto výzvu nepřevezme, předá prodávající právní vymáhání veškerých pohledávek za kupujícím advokátní kanceláři, přičemž pohledávky se tak zvýší o náklady spojené s jejich vymáháním (odměna advokáta, soudní poplatek atp.).
 
Vlastnické právo k danému zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny (dle sazebníku cen).
 
Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data kupujícího poskytnutá jakoukoliv formou prodávajícímu jsou důvěrná a nebudou předána žádnému jinému subjektu. Tato data slouží pouze k samotné komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím, případně pro zasílání informací tykajících se www.YourShop.cz.
 
 
III. Platební a dodací podmínky
  
Veškeré objednané skladové zboží včetně daňového dokladu a dodacího listu je předáno během následujících 24hodin do rukou expresní kurýrní služby společnosti PPL CZ, s.r.o. a to od doby odeslání kupujícím potvrzené objednávky. Tato kurýrní služba dodává objednané zboží přímo kupujícímu během 24hodin od doby po předání kompletní zásilky.
U neskladového zboží se doba 24 hodin k předání kurýrní službě prodlužuje o „dostupnost“ uvedenou u jednotlivých produktů.
Pokud je v objednávce více produktů s různou dostupností, objednávka je expedována dle nejzazší dostupnosti.
 
Možnosti platebních podmínek:
 • Expresní služba – expresní kurýrní služba společnosti PPL CZ, s.r.o. (platba v hotovosti).
 
 • Osobní odběr – určený především pro zákazníky z Brna a blízkého okolí (zákazník využívající služby "osobní odběr" bude předem telefonicky zkontaktován pracovníkem www.YourShop.cz, se kterým se konkrétně domluví na způsobu osobního odběru v rámci města Brna - platba v hotovosti. Osobní odběr lze uskutečnit na adrese Horova 18, Brno po předchozí domluvě.
 
Tato platba je zvýhodněna neúčtováním manipulačního poplatku (balné+doprava), tj. bez navýšení o 100,-Kč.
Tato platba je zvýhodněna možností využití množstevních slev či jiných programových výhod, které jsou nastavovány na míru dle velkoobchodního klienta.
 
 • Bankovním převodem – platba na účet,
 
Česká republika: č.ú.: 197978722 / 0600 (GE Money Bank/CZK),
 
Slovenská republika: č.ú.: 2100054021 / 8330 (FIO, EUR).
 
 • Při celkové objednávce  do 999,- Kč a platbě dobírkou bude účtován manipulační poplatek (balné+doprava) => expediční poplatek = 100,-Kč/objednávka, při platbě předem bude tato částka pouze 50,- Kč.
 • Při platbě nad 999 Kč => manipulační poplatek (balné + doprava) = 0,- Kč/objednávka
 
V případě platby převodem na výše uvedený bankovní účet, zásilku (včetně daňového dokladu) prodávající odesílá až po připsání celé kupní ceny na daný bankovní účet. Pro úplnost převodu je nutno uvést veškeré identifikační údaje, jež jsou vyobrazeny na potvrzené objednávce/fakturaci, která je kupujícímu odeslána ihned po dokončení dané autorizace.
Nápověda: Variabilní Symbol (VS) = číslo vaší objednávky
 
Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.
 
Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož pak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. Uplatněním rozporu s kupní smlouvou (při převzetí nebo po něm) není vyloučeno souběžné uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů.
 
 
IV. Obchodní podmínky
 
 Výše manipulačního poplatku (přepravné+balné) včetně pojištění činí při celkovém nákupu zboží:
Do 999,-Kč - účtován manipulační poplatek 100,-Kč (při platbě převodem na bankovní účet nad 999,-Kč není manipulační poplatek účtován).
Nad 999-Kč - manipulační poplatek není účtován.
Nad 5.000,-Kč - kupujícímu je poskytnuta obchodní sleva ve výši 5% z celkového nákupu (manipulační poplatek není účtován).
Nad 10.000,-Kč - kupujícímu je poskytnuta obchodní sleva ve výši 10% z celkového nákupu (manipulační poplatek není účtován).
Osobní odběr - manipulační poplatek není účtován.
 
 • Při celkové objednávce  do 999,-Kč bude účtován manipulační poplatek (balné+doprava) => expediční poplatek = 100,-Kč/objednávka při platbě na dobírku. Při platbě předem na účet bude manipulační poplatek 50 Kč.
 
 • Při platbě nad 999,- Kč => manipulační poplatek (balné + doprava) = 0,- Kč/objednávka.
 
 
Celkovým nákupem se rozumí součet objednávek za jeden den odeslaných v jedné zásilce. V případě učinění více než jedné objednávky v jeden den, dochází k automatickému slučování objednávek, a to z hlediska snížení nákladové položky manipulačního poplatku vůči koncovému spotřebiteli.
 
 
Ne veškeré nabízené zboží je skladem. U neskladového zboží se automaticky prodlužují dodací lhůty až o 15 pracovních dní či až o 30 kalendářních dní dle jednotlivé nabídky vybraných značek(veškeré informace o dostupnostech produktů jsou k dispozici přímo v detailu produktů). Kompletní nabídka skladového i neskladového zboží platí pouze a jen do vyprodání aktuálních zásob!!
 
 
V. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 
 Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).
 
Pokud se spotřebitel rozhodne využít tohoto práva odstoupit od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
 
Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy, a to nejlépe formou emailu na emailovou adresu Info@internet-trade.cz, kde bude uvedeno: jméno kupujícího, adresa, číslo objednávky (fakturace), číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží).
 
Vrácené zboží nesmí být použito.
 
Vrácené zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno.
 
Společně s vráceným zbožím musí být zaslán také originální dodací list, jež byl prodávajícím odeslán při vyexpedování objednávky a byl součástí kupujícím obdržené zásilky.
 
Přepravné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující, vrácené zboží by mělo být při přepravě pojištěno (při ztrátě zboží a nepojištění zásilky odpovídá za vzniklou událost spotřebitel).
 
Zboží nesmí být zasláno na dobírku.
 
Po doručení vráceného zboží bude kupujícímu vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který je kupující povinen podepsaný vrátit na adresu prodávajícího. Kupní cena zboží bude prodávajícímu vrácena do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 
 
VI. Rozpor s kupní smlouvou
 
 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. No neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
 
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
 
VII. Záruční podmínky
 
 Na dodané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Zboží je nutné reklamovat zasláním prodejci, nikoliv na dobírku, s číslem faktury a datem prodeje.
 
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit o kupní smlouvy
 
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
 
VIII. Ochrana osobních dat
 
 Veškeré informace o kupujícím jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů až do jeho písemného nesouhlasu s tímto zpracováním. Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně pro vnitřní využití prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, mimo kurýrní služby PPL CZ, s.r.o., které jsou osobní údaje kupujícího poskytovány pouze v rozsahu potřebném k dodání objednaného zboží..
 
Osobní údaje, jež jsou poskytnuty v registračním formuláři, slouží výhradně k zprostředkování obchodu mezi kupujícím a prodávajícím. Tímto se prodávající zavazuje, že tyto data nebudou žádným způsobem zneužita nebo poskytnuta třetí osobě Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.
 
 
IX. Závěrečná ustanovení
 
 Veškeré vyobrazené zboží a veškeré fotografie doplněné copyrightem YourShop jsou vlastnictvím společnosti Internet Trade s.r.o., IČ: 29218209, DIČ: CZ29218209.
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2010.


copyright © 2010 - YourShop.cz

Můj účet registrace

Navštivte nás

Důležitá informace

!!!AKCE!!!

Při nákupu nad 999 Kč je doprava kurýrem až k Vám domů ZDARMA!!!

Informace